Pada zaman dahulu kala ketika Nabi Musa a.s. memimpin Bani Israil, ada seorang pengikutnya yang sangat taat beribadah bernama Qorun. Setiap hari ia hanya beribadah dan tidak mementingkan kehidupan duniawi. Kehidupan keluarganya pun jauh dari kata layak, tapi ia sangat disegani sebagai ulama.

Sang istri yang bernama Ilza sering mengeluh karena menginginkan kehidupan yang lebih layak. Hingga pada suatu hari, ada dua orang laki-laki utusan dari Raja Gholan memberinya hadiah berupa uang emas yang sangat banyak. Qorun menolaknya dan berdalih bahwa ia tak mengenal Raja Gholan, pun ia tak pernah membantunya.

Ternyata kedua utusan itu berhasil membujuk istrinya untuk menerima hadiah tersebut. Qorun ingin marah kepada istrinya, tapi tak tega karena melihatnya begitu senang. Ia pun akhirnya menerima hadiah tersebut.

Qorun yang kini hidupnya berlimpah harta mulai jarang melakukan ibadah. Apalagi istrinya juga melarang ia untuk mengunjungi Nabi Musa a.s. dengan alasan mereka hidup susah saat menjadi pengikutnya. Ia pun tidak pernah lagi beribadah dan semakin tengelam dalam urusan duniawi.

Seorang kawan lamanya berkunjung dan mengingatkannya untuk bersedekah atas hartanya. Dengan terpaksa, ia mendatangi Nabi Musa a.s. untuk bertanya seberapa banyak zakat yang harus ia bayar. Ternyata jumlah yang harus dibayarnya begitu besar, lalu timbullah prasangka buruknya terhadap Nabi Musa a.s..

Qorun kemudian menghasut saudagar lain untuk tidak membayar zakat. Ia juga tega untuk memfitnah Nabi Musa a.s.. Kemudian beliau berdoa kepada Tuhan dan Ia mendatangkan azab untuk Qorun.

Qorun meminta ampun, tapi semuanya sudah terlambat. Ia beserta hartanya pun habis ditelan bumi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.